Αναζήτηση
logo
7η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας ζωής 2017

7η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας ζωής 2017

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 8η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017,