Αναζήτηση
logo
7η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2019

7η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η Έκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 9η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00΄μ.μ.