Αναζήτηση
logo
7η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

7η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η Δημόσια Έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 με το εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης: