Αναζήτηση
logo
7η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

7η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η  Έκτακτη Κατεπείγουσα Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00΄ μεσημβρινή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα: