Αναζήτηση
logo
8η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση στην 8η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Απριλίου του έτους 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

8η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμυρού