Αναζήτηση
logo
8η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

8η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην Δημόσια Τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 12:00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης