Αναζήτηση
logo
8η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

8η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Μαΐου,του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω