Αναζήτηση
logo
8η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

8η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 7η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα