Αναζήτηση
logo
8η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

8η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

Καλείστε   να   προσέλθετε  στην  8η   Δημόσια  Έκτακτη Συνεδρίαση  στο Δημοτικό Κατάστημα την  11η   του μηνός  Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με το εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης: