Αναζήτηση
logo
8η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Καλείστε στην 8η Έκτακτη/ Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με κάθε ένα μέλος αυτού κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) με το παρακάτω θέμα:

Ψήφισμα για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη