Αναζήτηση
logo
8η Πρόσκληση Δημοτικού συμβουλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείστε στην 8η Έκτακτη/ Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, την 21η του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

   Η Συνεδρίαση,  θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με κάθε ένα μέλος αυτού κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) με το παρακάτω θέμα:

 

  1. Απόδοση φόρου τιμής στον αποβιώσαντα πρώην Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αλμυρού Μπαράτση Σωτήριο.

 

                                    

                                    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  

                        Ιωάννης Γαλατσίδας