Αναζήτηση
logo
9η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

9η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 6η του μηνός Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης: