Αναζήτηση
logo
9η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

9η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9η Δημόσια Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 19η Απριλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: