Αναζήτηση
logo
9η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

9η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού στις 20 Απριλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: