Αναζήτηση
logo
9η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

9η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 27η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00΄ μ.μ.