Αναζήτηση
logo
9η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, την 14η  του μηνός Μαρτίου, τρέχοντος έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη και ώρα 09.00΄π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), με τα κατωτέρω θέματα:

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Αλμυρού για την κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας, για αποκομιδή απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών και αποδοχή ένταξης πράξης Αποκατάσταση Υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα (DANIEL)

 

 1. 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

 1. 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» για την υποστήριξη του Δήμου.

 

 1. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αλμυρού.

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, υπό τη μορφή αντιτίμου, για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Αλμυρού, για το έτος 2024.

 

 1. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη και υπογραφή της 2ης Πρόσθετης Πράξης Δανειστικού Συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

 

 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια ενός εκσκαφέα – φορτωτή Δήμου Αλμυρού (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

 

 1. Έγκριση Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Τεχνικών Προσφορών του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Σύστημα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων άρδευσης Δήμου Αλμυρού».

 

 1. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης «Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου».

 

 1. Έγκριση της αριθ. 52/2024 Απόφασης του Δημάρχου με θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας κινητήρα οχήματος, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».

 

 1. Έγκριση Οριστικής Μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΛΜΥΡΟΥ» και των Τευχών Δημοπράτησης της στο πλαίσιο της ευρύτερης μελέτης «Λιμενικά Έργα και Έργα Κτιριακών Υποδομών Ολοκλήρωσης Λιμένων Δήμου Αλμυρού»

 

 1. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΜΠΑΚΛΑΛΙ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑΚΙ»

 

 1. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης «ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ».

 

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ¨ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ¨»

 

 1. Έγκριση μελέτης, καθορισμός/έγκριση όρων διακήρυξης, ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου, τρόπος ανάθεσης και καθορισμός  προσκεκλημένων, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας»  προϋπολογισμού   055,28€ ,ΚΑΕ  64-7333.009 120.000,00  & ΚΑΕ  30-7333.002 169.055,28

 

 1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής  διαγωνισμού  του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ¨ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ¨»

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθ. 90/2023 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου.

 

 1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Τριάδας.

 

 1. Έγκριση παραστατικών στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το κλείσιμο του Ταμείου μηνός Φεβρουαρίου 2024

 

 1. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το μήνα Φεβρουάριο 2024

 

 1. Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός της περιφερειακής ενότητας.

 

 1. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΣΙΟΥΤΗΣ ΑΕ.

 

 1. Έγκριση ή μη της τεκμηρίωσης απόδοσης ορίων διακατεχόμενου δάσους Δημοτικής Κοινότητας Ανάβρας

 

 1. Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Κρατικό Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου.

 

 1. Διατύπωση γνώμης επί της Μ.Π.Ε. για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 153,84625 MW στη θέση «Στρεβάδια», της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δ. Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

 

 1. Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Δ. Αλμυρού για Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην Αμαλιάπολη Δήμου Αλμυρού, μετά από άρση απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του Ν. 4759/2020 σε συνδυασμό με το εικοστό άρθρο του Ν. 4787/2021 σχετικά με την εγγραφή εξειδικευμένου κονδυλίου συνολικού ποσού 49.471,47 Ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλμυρού, για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία του κ. Ιωάννη Καουνά του Κων/νου

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Κυριάκου Χατζηευφραιμίδη.

 

                                             

                                             Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

  

 

  Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης