Αναζήτηση
logo
9η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 20η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί εγγράφου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σχετικά με την χωροθέτηση πλωτού τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG)
 2. 1η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, τρέχοντος έτους.
 3. 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, υπό τη μορφή αντιτίμου, για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Αλμυρού, για το έτος 2023.
 5. Αναοριοθέτηση του κηρυγμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου του ΕΕΑΧ Κικύνθου Αμαλιάπολης Νομού Μαγνησίας.
 6. Έγκριση Σχεδίου Τροποποίησης της από 08-02-2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού για την υλοποίηση της «Προμήθειας και εγκατάστασης ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και λυμάτων Δήμου Αλμυρού.
 7. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλμυρού.
 8. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Αλμυρού.
 9. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αλμυρού.
 10. Έγκριση Κανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Αλμυρού.
 11. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ (ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΑ)»
 12. Παράταση της μελέτης: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»
 13. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ «ΙΑΝΟ
 14. Προσδιορισμός επιτρεπόμενης επιφάνεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Αμαλιάπολης.
 15. Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αλμυρού στην Τράπεζα ALPHA BANK και στην Τράπεζα EUROBANK.
 16. Έναρξη διαδικασίας δημοπράτησης χώρου για εγκατάσταση αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντινών), στη θέση «Μετόχι» στις Νηές.
 17. Έναρξη διαδικασίας δημοπράτησης χώρου για εγκατάσταση θαλασσίων μέσων αναψυχής, στην θέση «Λεύκη» στο Πτελεό.
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως των μελών της Θεατρικής Ομάδας Ενηλίκων Αλμυρού Σκηνοπαίκτες.
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αλμυρού.
 20. ∆ιατύπωση γνώµης επί της Μ.Π.Ε. για την κατασκευή & λειτουργία τεσσάρων Φ.Σ.Π.Η.Ε., συνολικής ισχύος 172,30 MW, φερόµενης ιδιοκτησίας της «ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ», στις θέσεις «Κουλούρι», «Μάνδρα» & «Παρτσάκι» του ∆. Φαρσάλων, της Π.Ε. Λάρισας και στη θέση «ΓΙΑΡΜΠΑΣΙ» των ∆. Αλµυρού & Φαρσάλων.
 21. ∆ιατύπωση γνώµης επί της Μ.Π.Ε. για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 71,70075 MW στη θέση «Στρεβάδια-Άνω Αργιλοχώρι», περιοχής Αργιλοχωρίου, της ∆.Κ. Αλµυρού, της ∆.Ε. Αλµυρού, του ∆. Αλµυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 22. Διατύπωση γνώμης επί της χωροθέτησης Πιλοτικού Θαλάσσιου Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) ισχύος 999,9 KWp, της εταιρείας «ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», στη θέση «Όρμος Σούρπης» της Δ.Ε. Σούρπης του Δήμου Αλμυρού.