Αναζήτηση
logo
9η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

9η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η  Έκτακτη Κατεπείγουσα Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 11η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00΄ μεσημβρινή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα: