Αναζήτηση
logo
1η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

 1η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 21η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00