Αναζήτηση
logo
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής»

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 17:00, σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν.3852/2010 (Α’ 87).

 

  Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 

  Σπυρίδων Κων. Βαλαμούτης