Αναζήτηση
logo
30η Πρόσκληση ΔΣ

Πρόσκληση για την 30η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την  21η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης για την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμυρού για το έτος 2012.

30η Πρόσκληση ΔΣ