Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για την 3η Δημόσια Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 15η Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού