Αναζήτηση
logo
5η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για την 5η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού τη 12η Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

5η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού