Αναζήτηση
logo
8η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για την 8η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την  30η Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

8η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού