Αναζήτηση
logo
9η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για την 9η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 30η Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

9η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού