Αναζήτηση
logo
Πρόσκληση 17ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση 17ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 17η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 24η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: