Αναζήτηση
logo
Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό ορκωτού λογιστή στην ΔΕΥΑΛ

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό ορκωτού λογιστή στην ΔΕΥΑΛ

Για τον «Ορισμό Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥ» Για τον «Ορισμό Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥ»