Αναζήτηση
logo
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Αλμυρού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Αλμυρού

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων που περιγράφονται στην 506/10-1-2018 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείται κάθε ενδιαφερόμενος να μας αποστείλει σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες σύμφωνα με το παράρτημα Γ της ανωτέρω τεχνικής έκθεσης, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 23/2/2018