Αναζήτηση
logo
Πρόσκληση για Εκλογή μελών Προεδρείου

Πρόσκληση για Εκλογή μελών Προεδρείου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού (Βασ. Κων/νου 117) στις 7 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010