Αναζήτηση
logo
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της προμήθειας: ‘ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠIΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ “ΚΟΥΡΙ”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 2303/2018 διακήρυξης, για την ανάθεση της

προμήθειας: ‘ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΟΥΡΙ»’ μετά από άγονο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ