Αναζήτηση
logo
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Ο Δήμος Αλμυρού προχώρησε στην υπογραφή  της “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή, σχετικά με την πολιτική ισότητας.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών και σύμφωνα με την αριθμ. 89/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ