Αναζήτηση
logo
Πρόσκληση σε επιτροπή διαβούλευσης

Πρόσκληση σε επιτροπή διαβούλευσης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλμυρού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν3852/2010, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού