Αναζήτηση
logo
Πρόσκληση Σύνταξης Στρατολογικών Πινάκων

Πρόσκληση Σύνταξης Στρατολογικών Πινάκων

Ολους τους αρχηγούς οικογενειών που έχουν αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 1997 και είναι γραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας και στα Μητρώα Αρρένων των πρώην Δήμων (Πτελεού και Σούρπης) και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων (πρώην Κοινότητες) και