Αναζήτηση
logo
Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για την πράξη “«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ”

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για την πράξη “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ”

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ» υλοποιεί την Πράξη:
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΛΜΥΡΟΥ» στο πλαίσιο της δράσης 7

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προϋποθέσεις συμμετοχής