Αναζήτηση
logo
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης – Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμυρού

Κατεβάστε την Ανακοίνωση και την Περίληψη από τα Σχετικά Έγγραφα.