Αναζήτηση
logo
Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας 2 Μηνών (ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων)

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, για την κάλυψη έκτακτων εποχικών αναγκών του Δήμου μας και συγκεκριμένα ως εξής:

  • Κλάδος: ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων
  • Ειδικότητα: ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων
  • Αριθμός ατόμων: 1
  • Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση στα “Σχετικά Αρχεία“.