Αναζήτηση
logo
Πρόσληψη ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων & ΥΕ Εργατών Πρασίνου

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών & πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου λόγω πυροπροστασίας. έτσι όπως αποτυπώνονται στην ανωτέρω σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Περισσότερα στα “Σχετικά Αρχεία”