Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

για την πρόσληψη εκπαιδευτικού–καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αλμυρού με αντίτιμο, για την κάλυψη αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020.

 

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση