Αναζήτηση
logo
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Πρόσληψης Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Κτιρίων Δήμου Αλμυρού

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΠΑΑΔ/Φ/ΕΓΚΡ./78/10519/20.07.2023 Εγκριτική Απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 13469/2-8-2023(ΑΔΑ.: Ψ4Θ4ΩΨ7-96Ε) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2023-2024 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ