Αναζήτηση
logo
Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού του Δήμου, για το μήνα Μάϊο 2016

Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού του Δήμου, για το μήνα Μάϊο 2016

Στον Αλμυρό σήμερα την 14η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30΄ π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού