Αναζήτηση
logo
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δ.Ε. Ανάβρας

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στην Δ.Ε Ανάβρας αναλύονται στα επιμέρους Γραφεία.

Προσωπικό Υπηρεσίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Λιάλιου Όλγα Υπάλληλος 2232091382 o.lialiou@almiros.gr