Αναζήτηση
logo
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Προσωπικό Υπηρεσίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Πλατής Δημήτρης Προϊστάμενος Tμήματος 2422350258 d.platis@almiros.gr
Παπαδόπουλος Αποστόλης Πρωτόκολλο 2422351406 a.papadopoulos@almiros.gr
Τηλιοπούλου Βασιλική Υπάλληλος 2422351410 v.thliopoulou@almiros.gr