Αναζήτηση
logo
Συγχώνευση Οικογενειακών Μερίδων

Μετά την εφαρμογή Καλλικράτη είναι ενδεχόμενη η ύπαρξη διπλών οικογενειακών μερίδων μέσα στον ίδιο Δήμο. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην εγγραφή των συζύγων σε διαφορετικούς (πρώην) ΟΤΑ, οι οποίοι σήμερα αποτελούν δημοτικές ενότητες του ίδιου Δήμου.

Δείτε εδώ τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε μια τέτοια περίπτωση.