Αναζήτηση
logo
Συνέδριο Αλμυριώτικων Σπουδών

Η Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού “Όθρυς”, σε συνεργασία με τον Δήμο Αλμυρού, προσπαθεί εδώ και αρκετά χρόνια να μελετήσει και να καταγράψει την τοπική Ιστορία. Προς χάριν αυτής της προσπάθειας πραγματοποιούνται τα Συνέδρια Αλμυριώτικων Σπουδών.

Τα μέχρι τώρα συνέδρια είναι: