Αναζήτηση
logo
Συντήρηση Χλοοκοπτικών Μηχανημάτων

Συντήρηση Χλοοκοπτικών Μηχανημάτων

 O Δήμος Αλμυρού προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του, προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση (μέσω διαπραγμάτευσης) των παρακάτω εργασιών..

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

Έντυπο Προσφοράς