Αναζήτηση
logo
Σκοπός του Νομικού Προσώπου

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αλμυρού είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συστάθηκε με την αριθ. 91/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, με την νομική μορφή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και διοικείται από επταμελές συμβούλιο. Η σύνθεσή του είναι η εξής:

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΙΣΖΟΓΛΟΥ
• ΜΕΛΗ: ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΓΓΟΥΡΑ – ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ – ΣΤΕΦΑΝΗ, ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Οι σκοποί του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αλμυρού ανά τομέα δράσης είναι:

1) Πολιτισμός & Παιδεία
• Η ανάπτυξη πνευματικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αλμυρού, η δημιουργία πνευματικών αναγνωστήριων και δανειστικών βιβλιοθηκών, χώρων διαλέξεων, ομιλιών, θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών προβολών, πινακοθήκες, η εξεύρεση και διαφύλαξη λαογραφικού υλικού της Επαρχίας Αλμυρού αλλά και του Θεσσαλικού χώρου, η δημιουργία Τοπικού Ιστορικού Αρχείου και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας καθώς και η οργάνωση εκδηλώσεων σχετικών με τα θέματα αυτά.
• Η έρευνα και η προώθηση σε δημόσιες ανοικτές συζητήσεις πολιτών των προβλημάτων της καθημερινής ζωής, καθώς και η ανάπτυξη, προώθηση και προβολή της Τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας με την ίδρυση και λειτουργία χορωδιών, φιλαρμονικής, Μπαντίνας, Ωδείου και Μαντολινάτας.
• Η λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου, λαϊκής τέχνης, παράδοσης, παραγωγικής και φυσικής ιστορίας.
• Η λειτουργία μουσικού εκπαιδευτηρίου.
• Η λειτουργία θεατρικής ομάδας και κινηματογραφικής λέσχης.
• Η λειτουργία εργαστηρίου εικαστικών τεχνών (σχέδιο ζωγραφικής, γλυπτικής, χαλκογραφίας, φωτογραφίας, κεραμικής κ.α.).
• Η λειτουργία σχολής χορού (παραδοσιακού, κλασικού, τζαζ, ευρωπαϊκών, λατινικών κ.λ.π).
• Η λειτουργία βιβλιοθηκών
• Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λ.π., καθώς και η μελέτη και υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων.
• Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
• Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών, παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
• Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
• Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού
• Η έρευνα, τεκμηρίωση και ανάδειξη της ιστορίας της πρώην Επαρχίας Αλμυρού.
• Η καταγραφή, αρχειοθέτηση, συντήρηση και φύλαξη των αρχείων των ιδιωτών και των φορέων του Δήμου Αλμυρού.
• Η συλλογή, συντήρηση και έκθεση αντικειμένων της λαϊκής κληρονομιάς.
• Οι εκδόσεις βιβλίων και εντύπων.
• Η προώθηση της κοινωνικής έρευνας.

2) Αθλητισμός
• Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του Αθλητικού Πνεύματος και της ευγενούς άμιλλας για την προαγωγή και διάδοση του αθλητισμού. Η κάλυψη των αναγκών άθλησης κάθε ηλικίας και φύλλου. Η λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση των αθλητικών χώρων του Δήμου Αλμυρού.
• Η φροντίδα για τη δημιουργία και λειτουργία αθλητικών χώρων και γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής, έτσι που να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες για την άθληση των δημοτών, ιδιαίτερα των νέων.
• Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
• Η διαχείριση και αξιοποίηση δημοτικών αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων, η συνεργασία με σωματεία, η οργάνωση και λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων, η διοργάνωση αγώνων μαζικών αθλημάτων και γενικότερα η ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων και των κατοίκων σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

3) Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
• Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, κοινωνικής μέριμνας κ.λ.π. και τη μελέτη και υλοποίηση σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων που επιχορηγούνται τόσο από το Δήμο Αλμυρού όσο και από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νήπιων εργαζομένων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβαση από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.
• Η υλοποίηση πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογό- νων ουσιών.
• Η βοήθεια μέσα από κοινά προγράμματα με άλλους φορείς για την πρόληψη των ασθενειών.
• Η ανάληψη προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης πάνω σε θέματα υγείας προς όλες τις κοινωνικές ομάδες.
• Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα που έχουν άμεση σχέση με ζητήματα υγείας.
• Η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας.
• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
• Οι κοινωνικές και ιατρικές παροχές στα μέλη του ΚΑΠΗ (ιατροί, φάρμακα, εξετάσεις, φυσιοθεραπείες, κοινωνική εργασία, απασχόληση , ψυχαγωγία)
• Έρευνες σε θέματα σχετικά με τους ηλικιωμένους.
• Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.