Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αλμυρού με αντίτιμο, για την κάλυψη αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΝΤΥΠΟ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ