Αναζήτηση
logo
Διαβούλευση σχεδίου δράσης Αειφόρου Ανάπτυξης Δήμου Αλμυρού

Διαβούλευση σχεδίου δράσης Αειφόρου Ανάπτυξης Δήμου Αλμυρού

Στα πλαίσια της διαβούλευσης του σχεδίου δράσης Αειφόρου Ανάπτυξης Δήμου Αλμυρού καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους σχετικά.

Αρμόδιοι υπάλληλοι επικοινωνίας: κ. Γιαννούλη Ευφροσύνη τηλ. 2422350226, email: efgian@hotmail.com

                                                  κ. Χρήστου Ιωάννα  τηλ. 2422350223 , email: a2000@otenet.gr