Αναζήτηση
logo
Ο Δήμος Αλμυρού συμμετέχει στο Σύμφωνο Δημάρχων

Ο Δήμος Αλμυρού συμμετέχει στο Σύμφωνο Δημάρχων

Ο Δήμος Αλμυρού συμμετέχει στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» με την αριθμ. 78/2011
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στην προσαρμογή της ανωτέρω
πρωτοβουλίας με την αριθμ. 145/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την
κλιματική αλλαγή (mayors adapt).