Αναζήτηση
logo
Συμμετοχή του Δημάρχου Αλμυρού στην Ημερίδα «Κοινωνικές Δεξιότητες – Δεξιότητες Ζωής (Soft Skills) για Στελέχη Διοίκησης

Συμμετοχή του Δημάρχου Αλμυρού στην Ημερίδα «Κοινωνικές Δεξιότητες – Δεξιότητες Ζωής (Soft Skills) για Στελέχη Διοίκησης
Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η 4η Ημερίδα που υλοποίησε η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», στο πλαίσιο της 31ης Διοργάνωσης Balkans Money Show, με τίτλο: «Κοινωνικές Δεξιότητες – Δεξιότητες Ζωής (Soft Skills) για Στελέχη Διοίκησης (Ομαδοσυνεργατικότητα, Διαπραγματεύσεις, Ηγεσία)».

Ο Δήμος Αλμυρού εκπροσωπήθηκε από τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Χατζηκυριάκο, την Αντιδήμαρχο κα Αρετή Μπέη και την Γενική Γραμματέα κα Ανδρονίκη Κυριτσά.

Στα πλαίσια της θεματολογίας της Ημερίδας, ο Δήμαρχος Αλμυρού ανέλυσε τους όρους της ενεργειακής δημοκρατίας και δικαιοσύνης, καθώς και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση για την επίτευξη της ενεργειακής ανεξαρτησίας στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης. Παράλληλα, παρουσίασε τον τρόπο που εφαρμόζεται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα POWERPOOR στον Δήμο Αλμυρού μέσα από την προσωποποιημένη έκθεση της Συμβουλευτικής Δράσης για την Ενεργειακή Επάρκεια των Νοικοκυριών σε συνεργασία με το Δίκτυο Πόλεων
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».

Το εν λόγω πρόγραμμα πλέον εισήλθε στην Β΄ Φάση κατά την οποία οι κάτοικοι του Δήμου Αλμυρού έχουν την δυνατότητα συμπλήρωσης ερωτηματολογίου σχετικά με το ακίνητό τους, την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης, τις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούν και γενικά την ενεργειακή τους συμπεριφορά εντός του νοικοκυριού τους.

Για όποιον επιθυμεί, τα δεδομένα του ερωτηματολογίου χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη εξατομικευμένης συμβουλευτικής έκθεσης αναφορικά με την ενεργειακή επάρκεια του νοικοκυριού, στην οποία γίνεται αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης – αξιολόγηση ευπάθειας και αξιολόγηση της ενεργειακής συμπεριφοράς και παρέχονται προτάσεις/πρακτικές ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου και συμβουλές ορθότερης ενεργειακής συμπεριφοράς. Η συμβουλευτική έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε προσωπικό e-mail.

Η παρούσα πρακτική στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην παροχή συμβουλευτικών προτάσεων και όχι παροχή ενεργειακού πιστοποιητικού, το οποίο παρέχεται μόνο από ιδιώτες μηχανικούς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία.

Σχετικές πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμυρού